„Az Év Ifjú Viselkedéskutatója” díj


A magyar etológiai, viselkedésökológiai kutatások színvonalának megőrzése, a továbbfejlődés serkentése, valamint a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a Magyar Etológiai Társaság 2021-ben is meghirdeti a már hagyománnyá vált „Az év ifjú viselkedéskutatója” díjat.

A díjat minden évben a szakmai zsűri döntése alapján a MET vezetősége ítéli oda annak az ifjú kutatónak, aki az elmúlt egy évben végzett tudományos munkáján alapuló legkiemelkedőbb pályamunkát nyújtotta be.


A díjra azok pályázhatnak, akik:

– a pályamunkájuk alapját képező kutatást magyar intézményben végezték, vagy a kutatás során magyar intézmény hallgatói voltak (beleértve a határon túli intézményeket is)

– a benyújtási határidőig még nem védték meg a PhD fokozatukat

– az adott évben olyan kiemelkedő tudományos eredményt értek el, amely alkalmas a hazai és a nemzetközi viselkedésbiológiai közvélemény figyelmének felkeltésére

– pályázata nagyrészt a pályázó saját, önálló munkáján alapszik

Az elbírálás során előnyben részesítjük a már elfogadott elsőszerzős publikációkat, emellett pont jár társszerzős cikkekért, valamint konferenciaprezentációkért is.

A díj átadására a konferencián kerül sor, ahol a díjazott előadáson (30+5 perc) mutathatja be eredményeit. A díj oklevéllel és 50.000 Ft pénzjutalommal jár.


A benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia pdf formátumban:

1. Rövid szakmai önéletrajz

2. MTMT-ből exportált publikációs lista (emellett az elmúlt egy évben beadott cikkek is mellékelhetők, ehhez a folyóirat visszaigazolását kérjük csatolni)

3. Maximum 2 oldalas pályamunka (Times New Roman betűtípus, 11-es méret, 2,5 cm-es margó) amely tézisszerűen bemutatja a jelentkező elmúlt egy évben végzett tudományos tevékenységét és jövőbeli terveit.

4. Kitöltött és a témavezető által aláírt beleegyező nyilatkozat.


A pályázatokat a metkonf2021@gmail.com címre kérjük benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: október 22. 12:00 (dél)