Akusztikus tükrök projekt

Csak az utóbbi években felismert jelenség, hogy mesterséges vízszintes sima felületekről a denevérek inni próbálnak, függőleges sima felületeknek pedig nekiütközhetnek az ilyen felületek hangvisszaverő sajátságai miatt. Azonban kevés ismeretünk van arról, hogy milyen ökológiai vonatkozásai vannak e jelenségnek a természetes és épített környezetünkben. Már jól ismert jelenség a fénypolarizáló mesterséges felületek polarotaktikus rovarokra kifejtett vonzó hatása. De nem tudjuk, hogy a denevérek táplálékforrásként milyen mértékben használják ki e rovarokat és vannak-e káros hatásai e vonzásnak a denevérekre. E jelenségkör kutatása egyre sürgetőbb, köszönhetően az ilyen típusú felületek gyorsuló elterjedésének és lehetséges negatív környezeti hatásának. Terepi megfigyelésekkel és kísérletekkel tervezzük vizsgálni, hogy az opto-akusztikai (azaz egyszerre hatékony fénypolarizáló és hangvisszaverő) tükrök (például ablaküvegek és napelemtáblák) milyen közvetlen és közvetett hatással vannak a denevérek viselkedésére.

Látogasd meg a projekt honlapját!

A projekt kutatói:

Nor Amira Abdul Rahman

Sándor Zsebők

Gábor Horváth