Ivararány projekt

Számos vizsgálat utal arra, hogy az utódok neme nem véletlenszerű, számos környezeti vagy szülői tulajdonságtól függhet. Ezt a jelenséget hívják ivararány-manipulációnak. Ez nem csak evolúcióbiológiai szempontból érdekes, hanem természetvédelmi és állattenyésztési szempontból is nagy jelentősége lehet. A vonatkozó hipotézisek szerint az ivararány-manipuláció adaptív jelenség, azaz a szülők azt az ivart hozzák létre nagyobb számban, amelyik jobban növeli a rátermettségüket. Azt, hogy ez tényleg igaz-e, eddig nagyon kevesen próbálták vizsgálni. Mi erre próbálunk választ találni két madárfajnál és egy humán populációban. Azt is vizsgáljuk, hogy a hűtlenség (egy monogám fajoknál is gyakran megfigyelt jelenség) hogyan befolyásolja az ivararány-manipulációból származó evolúciós nyereséget. Már publikált adatok elemzésével próbálunk arra is választ találni, hogy az ivararány-manipulációval kapcsolatos publikációk eredményei mért térhetnek el fajok és populációk között.

A projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K120249-es kutatási pályázat támogatja.

Hírek:

Elindult kérdőíves felmérésünk, melyben elsősorban arra keressük a választ, hogy a családban található fiúk és lányok aránya összefügg-e megszülető gyermekeik számával. https://ivararany.hu/testverek

Megjelent a meta-analízisünk a hímek minőségétől függő ivararány-manipulációval kapcsolatban. https://doi.org/10.1111/oik.05157

A projekten dolgozó kutatók:

 

Együttműködők:

  • Bereczkei Tamás
  • Láng András

 

A projekten dolgozó hallgatók:

  • Sarkadi Fanni
  • Gyarmathy Helga