Rólunk

A Pázmány Péter (1950-től Eötvös Loránd) Tudományegyetem Bölcsészeti Karán Dudich Endre (1895-1971) akadémikus 1934-ben alapította meg az Állatrendszertani Intézetet és vezette azt 1967-ig. Dudich professzor úr szervezte meg a rendszertani, biogeográfiai, hidrobiológiai és ökológiai oktatást és kutatást. A tanszéket 1967 és 1987 között vezető Balogh János akadémikus (1913-2002) felismerte az ökológiai ismeretek fontosságát és javaslatára 1973-ban a tanszék nevét kibővítették Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékre.

    A tanszék oktatói és kutatói 1978 óta folyamatosan végeznek gerinces állatokhoz kapcsolódó ökológiai és viselkedésökológiai vizsgálatokat. 1990-ben Könczey Réka, Tóth László és Török János megalakította a Viselkedésökológiai Csoportot. A csoport kutatásai az ökológia, ökofiziológia, viselkedésökológia, evolúcióbiológia és populáció genetika kérdéseihez kapcsolódnak. Kiemelten fontos vizsgálati területek az életmenet-evolúció és a szexuális szelekció. A megalakulás óta a csoport kutatásaiban több mint félszáz kutató és doktorandusz vett részt.