Program


26-27 November: Presentations by the participants, General assembly of the Hungarian Ethological Society

28 November: Social event (excursion) if the COVID situation allows


Plenary talks:

Shane Gero (Carleton University, Canada)

The origins of cultural identity

The transfer of information between organisms is foundational to biology. The contrasting properties of the parallel systems of genetic and cultural inheritance lead to characteristically different modes of evolution. It has become clear that culture is an important driver of the behavioural diversity and population biology of many vertebrates, but particularly the cetaceans. The whales and dolphins have cognitive abilities, communication systems, and societies which rival their terrestrial counterparts; but also, and importantly, provide a dramatic contrast in ecology. Through thousands of hours of field observations my research has built an understanding of the relationships between communication, social structure, and culture among the worlds largest toothed whale. Summarizing over 15 years of research, I highlight the dynamics of social and vocal behaviour of sperm whales; discuss how individuality, kinship, social structure and cultural processes affect an individual’s behavioural phenotype; feature novel methods for studying these patterns of similarity and emergent differences; and draw conclusions on the implications of whale culture in relation to the origins of cultural identity and our responsibilities for management action and conservation.

Simon C. Griffith (Macquarie University, Australia)

The Zebra finch: lessons from the outback into a ‘model’ system

The zebra finch has been one of the most widely researched birds across a number of fields in ecology and evolutionary biology and most of this work has focused on laboratory-based birds in Europe and North America. I will present our research on wild zebra finches over the past 15 years covering sperm biology, reproductive ecology, social behaviour, and responses to a hot and extreme climate. The more I learn about the zebra finch, and Australian birds generally, the more I understand that they are very different from European species. The zebra finch is a real outlier amongst passerine birds, and it is those differences that have made them such a good species for captive work in the laboratory. That does raise some issues about the care that we need to take when using them as a ‘model’ system. The most commonly used species in research are often selected for specific reasons, perhaps because they are outliers amongst birds, rather than being a good model of general patterns of life history and behaviour.

Ádám Lendvai (University of Debrecen, Hungary)

Plaszticitás és konzisztencia a viselkedésben és annak hormonális szabályozásában*

Az etológia története során az állatok viselkedését meghatározó tényezők közül különböző elemek kerültek előtérbe. A korai etológia elsősorban a viselkedést meghatározó mechanisztikus tényezők vizsgálatával foglalkozott, és a viselkedést gyakran determinisztikus szempontból elemezte, míg a viselkedésökológia elsősorban a viselkedés adaptív értékére helyezte a hangsúlyt, és előtérbe került a viselkedés plaszticitásának vizsgálata. Az utóbbi évtizedekben azonban a viselkedésben található egyedi különbségek magyarázata került az érdeklődés középpontjába. A szociális és utódgondozó viselkedés elemzésén keresztül bemutatom, hogy milyen tényezők állhatnak az egyedi különbségek hátterében, a viselkedést meghatározó hormonális folyamatok vizsgálatán keresztül pedig arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen evolúciós folyamatok befolyásolhatják a jellegek plaszticitását és ezek egyedi különbségeit. Kísérletes vizsgálatokon keresztül illusztrálom, hogy konzisztens különbségeket találhatunk az egyedek plaszticitásában és vizsgálom e jelleg heritabilitását. Mindezen eredmények segíthetnek megérteni a labilis fenotípusos jellegek evolúcióját és rávilágítanak arra, hogy a viselkedés megértéséhez a különböző megközelítési módok integrációjára van szükség.

*This talk will be in Hungarian.


The abstract book will be available soon.