Oktatott tárgyak


A viselkedésökológia aktuális problémái EA, bb1c9171

A tárgy oktatói: Hegyi Gergely, Herczeg Gábor, Rosivall Balázs

A tárgy tematikája:

A viselkedésökológia az egyes állati viselkedések kialakulásának evolúciós okait keresi. Azt vizsgálja, hogy az egyes viselkedések hogyan járulhatnak hozzá, hogy egy élőlény az adott ökológiai és szociális körülményekhez alkalmazkodjon. A tárgy célja, hogy egy rövid bevezető után a viselkedésökológia aktuális, jelenleg intenzíven kutatott, izgalmas területeit példákon keresztül mutassa be.

Részletes tematika:

- Bevezetés (Mi a viselkedésökológia? Milyen vizsgálati módszereket használ? Hogyan számszerűsíthető egy élőlény evolúciós sikere? Mi a rátermettség?)

- Egyedi változatosság a viselkedésben: állati személyiségek és viselkedési szindrómák (Mennyire állandó az egyedek viselkedése egy adott helyzetben? Van-e összefüggés a különböző helyzetekre adott viselkedési válaszokban? Miért tér el a viselkedés és annak változatossága egyedek között?)

- Az egyedi minőség ökofiziológiai háttere (Mi a kapcsolat az egyedek morfológiai, színezeti és élettani változói között?)

- Szexuális jelzések, párválasztás (Mire szolgálnak a szexuális jelzések? Miért érdemes figyelembe venni őket? Hogyan jelezhetik az egyedi minőséget? A színezeti jelzések típusai és információtartalmuk. Miért vannak többszörös jelzések?)

- Félrelépések az állatvilágban (Mennyire gyakoriak a félrelépések? Mikor, miért érdemes félrelépni? Milyen kockázatai lehetnek a félrelépéseknek?)

- Korai anyai hatások (Az egyedek minőségét nem csak a genetikai állományuk határozza meg, hanem az embrionális környezetük is. Hogyan befolyásolhatják az anyák az utódok embrionális fejlődését? Milyen hosszútávú hatásai lehetnek ennek a túlélési és párválasztási esélyekre?

- Ivararány-manipuláció (Az utódok neme nem véletlenszerű. Milyen tényezők befolyásolják, hogy hím, vagy nőstény utóda lesz-e egy szülőnek? Mi ennek az evolúciós háttere?)

- A viselkedés szerepe az ektoterm hőszabályozásban (Mik a hőszabályozás formái ektoterm állatoknál? A hőszabályozás viselkedési stratégiái.)

- A viselkedés és morfológia gyors evolúciós változásai (Milyen genetikai hátterük van ezeknek a bélyegnek? Milyen szelekciós hatások érintik őket, beleértve az emberi tevékenységet is? Rugalmas vagy evolúciós változás történik? Lehetséges-e evolúció fenotípusos változás nélkül? Hogyan változhat a szexuális bélyegek jelzésértéke?)

További információk: rosivall@elte.hu

Ecology Practice I.

Evolúciós ökológia szeminárium, bb1c9503

A tárgy oktatói: Rosivall Balázs, Szász Eszter

A tárgy tematikája:

Az evolúciós ökológia az evolúcióbiológia és az ökológia határterületén helyezkedik el. Az egyes ökológiai jelenségek evolúciós hátterét, kialakulásának okait vizsgálja, illetve ökológiai folyamatok evolúciós következményeivel foglalkozik. A tantárgy célja nem az evolúciós ökológiai ismeretek teljes áttekintése, hanem minden félévben más-más izgalmas evolúciós ökológiai probléma részletes körüljárása a hallgatók aktív részvételével (szemináriumi formában). A kurzus során a hallgatók, az adott téma megismerésén túl, elsajátíthatják a szakirodalomban való kereséshez használt internetes adatbázisok (Scopus, Web of Science) használatának alapjait.

A tárgy felépítése:

- Bevezetés az evolúciós ökológiába (oktatói előadás; néhány alapkifejezés, és a területen alkalmazott kutatási módszerek ismertetése)

- Bevezetés az adott félévi témába (oktatói előadás; az adott téma fő problémáinak, hipotéziseinek felvázolása)

- Szakirodalmi adatbázisok (Scopus, Web of Science) használatának elsajátítása, tudományos cikkekhez való hozzáférés módjainak megismerése (gyakorlati foglalkozások)

- Az adott félév témájában publikált cikkek keresése, áttekintése a szakirodalmi adatbázisokban (gyakorlati foglalkozás).

- Az adott félév témájába vágó publikációk feldolgozása, bemutatása és megvitatása (gyakorlati foglalkozás)

- Összegzés: mik az adott terület főbb eredményei, hiányosságai, milyen irányban érdemes továbblépni

2017/2018 őszi félév témája: Ivararány-manipuláció

Úgy tűnik, hogy számos fajnál (beleértve az embert is) nem véletlenszerű, hogy a szülőknek fiú, vagy lány utódai születnek. Ezt a jelenséget hívják ivararány-manipulációnak. A félév során azt fogjuk áttekinteni, hogy milyen tényezők befolyásolják a születő utódok nemét, és ennek milyen evolúciós magyarázatai és következményei lehetnek. A kérdés azért is fontos, mert számos országban a fiú utódot értékesebbnek tartják, és az orvosi technika fejlődésével a megszülető utódok nemét egyre könnyebb lesz megválasztani. A természetes folyamatokba való emberi beavatkozás nem csak etikai kérdés, hanem az utódok egészségi állapotára, élettartamára, és az általuk létrehozott utódok számára is hatással lehet, hiszen a jelenség kialakulásának oka a kapcsolódó elméletek szerint pont az lehet, hogy bizonyos környezetekben a hím, míg más környezetekben a nőstény utódok túlélési és szaporodási esélye nagyobb.

További információk: rosivall@elte.hu

Állatökológia (doktori képzés), BIO/02/08E

Válogatott fejezetek a modern ökológiából EA (doktori képzés), BIO/9/02E

Reprodukciós és táplálkozási stratégiák EA (doktori képzés), BIO/9/20E

A természetvédelem viselkedésökológiai alapjai (doktori képzés)

Viselkedésökológia (doktori képzés), BIO/02/07E

Környezettani terepgyakorlat, aaan6044/1

Ökológia és biogeográfia - I. EA (tanár), bb1n1526tn/1

Ökológia gyakorlat I. bb2n4e03/1

Ökológiai gyakorlatok K, aa1n4063/1

Ökológia II. EA, bb1c1635


Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates