Végzett hallgatóink


PhD hallgatóink:

Garamszegi László Zsolt 2002: A parazitizmus es a madárének evolúciója. (Université Pierre et Marie Curie, Paris)

Hegyi Gergely 2003: Két tollazati jelzés meghatározottságának és információtartalmának vizsgálata. (ELTE, Budapest)

Kovács Tibor 2003: Kis-balatoni kétéltűek (Amphibia) faunisztikai és ökológiai vizsgálata. (ELTE, Budapest)

Hettyey Attila 2004: Social environment and sexual selection in frogs. (ELTE, Budapest)

Michl Gábor 2005: Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak költési időszakában. (Veszprémi Egyetem, Veszprém)

Rosivall Balázs 2005: Allocation of parental investment in birds. (ELTE, Budapest)

Hargitai Rita 2006: A tojásminőséget befolyásoló proximális és ultimális tényezők egy örvös légykapó (Ficedula albicollis) populációban. (ELTE, Budapest)

Herczeg Gábor 2006: Behavioural thermoregulation in reptiles: a cost-benefit approach. (ELTE, Budapest)

Szöllősi Eszter 2008: Factors affecting nestling growth in the collared flycatcher (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Klein Ákos 2009: A kedvezőtlen téli időszakok lehetséges fiziológiai és túlélésre gyakorolt hatásainak vizsgálata a hazai gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769) populáción. (ELTE, Budapest)

Vadász Csaba 2009: A nádgazdálkodás hatása a nádasok énekesmadár költőállományára.(ELTE, Budapest)

Halmos Gergő 2010: A hosszútávú vonuló énekesmadár fajok állományváltozásának és populációdinamikájának vizsgálata.(ELTE, Budapest)

Szigeti Beáta 2010: Tollazati színek információtartalma két cinegefajnál. (ELTE, Budapest)

Herényi Márton 2012: A szaporodási sikert befolyásoló tényezők az örvös légykapónál (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Bajer Katalin 2013: Szaporodási rendszer és anyai befektetés a zöld gyíknál (Lacerta viridis). (ELTE, Budapest)

Molnár Orsolya Rita 2013: Egyedi minőség és többszörös jelzésrendszer a zöld gyíknál (Lacerta viridis). (ELTE, Budapest)

Miholcsa Tamás 2015: Távérzékelés használata az énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) vedlő- és telelőterületeinek meghatározására. (ELTE, Budapest)

Urszán Tamás János 2015: Viselkedési konzisztencia vizsgálata az erdei békán (Rana dalmatina) (ELTE, Budapest)

Vági Balázs 2015: Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában. (ELTE, Budapest)

Laczi Miklós 2016: Strukturális és pigment alapú színezet vizsgálata az örvös légykapónál. (ELTE, Budapest)

Szakdolgozó hallgatóink:

Marosits Tibor 1997: Az egy- és kétszülős utódgondozás összehasonlítása az örvös légykapónál. (ELTE, Budapest)

Garamszegi László Zsolt 1998: Szezonális fészekaljméret-csökkenés az örvös légykapónál (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Gergely Csaba: 1998 Forrásfelosztás három kis-balatoni békafajnál. (ELTE, Budapest, Főiskolai Kar)

Hegyi Gergely 1999: Egy másodlagos nemi jelleg és a költéssiker. (ELTE, Budapest)

Krokavecz Andrea 1999: A Kis-Balaton vízibéka (Rana esculenta complex) populációinak összehasonlító vizsgálata. (KLTE, Debrecen)

Láng Katalin 1999: Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) döntéshozó mechanizmusa a költési szezonban predációs nyomás alatt. (ÁOTE Zoológiai Intézet, Budapest)

Szöllősi Melinda 1999: Az örvös légykapó (Ficedula albicollis Temm.) szaporodásában mérhetõ költségek. (ELTE, Budapest)

Ereifej Laurice 2000: A barna varangy (Bufo bufo) párválasztása. (ELTE, Budapest)

Hettyey Attila 2000: Hét kétéltűfaj szaporodásbiológiai- és élőhely-vizsgálata a Visegrádi-hegység területén. (ELTE, Budapest)

Lasetzky Frigyes 2000: A pettyes gőték (Triturus vulgaris) párválasztási preferenciái. (ELTE, Budapest)

Pomozi Virág Hoa Binh 2000: Nemi hormonok és egy másodlagos nemi jelleg geometriája az örvös légykapónál (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Rosivall Balázs 2000: A szülői gondoskodás allokációja örvös légykapónál (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Hargitai Rita 2002: Tojásrakás előtti anyai befektetések az örvös légykapónál (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Ónodi Ági 2002: Spermiumtermelést befolyásoló tényezők az örvös légykapónál (Ficedula albicollis). (ELTE, Budapest)

Szöllősi Eszter 2003: Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) fiókák növekedésének fészekaljon belüli mintázata. (ELTE, Budapest)

Herényi Márton 2004: Másodlagos nemi jellegek szerepe a hím örvös légykapók (Ficedula albicollis) életmenetében. (ELTE, Budapest)

Cserepes T. Mihály 2006: A tollazat UV-reflektanciája és a táplálkozás kapcsolata vízimadaraknál. (ELTE, Budapest)

Hévízi Gergely 2006: Megtermékenyítési siker és spermiumtermelés a barna varangynál (Bufo bufo). (ELTE, Budapest)

Ihász Nikolett 2006: Búvóhely-központú menekülési viselkedés a zöld gyíknál (Lacerta viridis Laurenti, 1768). (SzIE, Budapest)

Laczi Miklós 2006: Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) tollazatának színezete és annak minőségjelzése. (ELTE, Budapest)

Nagy Gergely 2006: A 2:4 ujjarány alkalmazása az anyai hatások vizsgálatában az örvös légykapónál. (ELTE, Budapest)

Katona Eszter 2007: Kétéltűek előfordulása az északi Kiskunság különböző mértékben szikesedett élőhelyein. (ELTE, Budapest)

Lakatos András 2007: Tollazati szignálok és anyai hatás vizsgálata széncinegénél (Parus major). (ELTE, Budapest)

Molnár Orsolya 2007: Minőség, paraziták, territórium: háremnagyság a zöld gyíknál (Lacerta viridis). (ELTE, Budapest)

Vági Balázs 2007: A barna varangy (Bufo bufo) spermaháztartása. (ELTE, Budapest)

Bajer Katalin 2008: Az ultraibolya színezet szerepe a zöld gyík (Lacerta viridis) hímversengésében és a nőstények párválasztásában. (ELTE, Budapest)

Kopena Renáta 2008: Kémiai kommunikáció fontossága: E-vitamin alapú nőstényválasz a zöld gyíknál (Lacerta viridis Laurenti, 1768). (SzIE, Budapest, Zoológus szak)

Urszán Tamás 2008: Lokális adaptáció hiánya magas pH okozta stresszhez szikes élőhelyekről származó barna ásóbékáknál (Pelobates fuscus Laurenti, 1768). (ELTE, Budapest)

Vincze Krisztina 2008: Ragadozó-indukált fenotípusos válasz erdei béka (Rana dalmatina) korai életszakaszaiban. (ELTE, Budapest)

Zsarnóczay Szilvia 2008: Ragadozó-indukált fenotípusos plaszticitás és a ragadozók veszélyességének vizsgálata erdei béka (Rana dalmatina) ebihalaknál. (ELTE, Budapest)

Bitter Zsuzsa 2009: Antropogén eredetű kemikáliák szárazföldi és vízi madárfajok tojásaiban – egy komparatív elemzés. (ELTE, Környezettan alapszak, BSc).

Gyenes Nóra 2009: Az életmenet-jellemzők és a fehér szárnyfolt kapcsoltsága az örvös légykapónál. (SzIE, Budapest, Zoológus szak)

Kolozsvári Katalin 2009: Madártollak elemtartalmának analízise. Az eredmények ökológiai alkalmazásának lehetőségei. (ELTE, Budapest, Környezettudomány szak)

Szegedi Anikó 2009: A hőmérséklet és a költés időzítésének hatása a kelési aszinkróniára örvös légykapónál (Ficedula albicollis).(ELTE, Budapest)

Fekete Balázs 2010: Másodlagos ivari jellegek, fluktuáló aszimmetria és paraziták: egy többszörös jelzésrendszer a zöld gyíknál. (ELTE, Budapest)

Kiss Dorottya 2010: A kortikoszteron szerepe az örvös légykapó ivararány manipulációjában. (ELTE, Budapest)

Kötél Dóra 2010: A széncinege tollazati színezete mint egységes jelzésrendszer. (SZIE-ÁOTK, Budapest)

Mikó Zsanett 2010: Spermiumversengés madaraknál és kétéltűeknél. (ELTE, Biológia alapszak, BSc)

Rácz Anita 2010: Egy monogám korallzátonyi halfaj – közönséges bohóchal (Amphiprion ocellaris) – ivadékgondozó és territoriális viselkedésének vizsgálata akváriumi körülmények között. (ELTE, Budapest)

Szász Eszter 2010: Ivararány manipuláció a madaraknál. (ELTE, Biológia alapszak, BSc)

Varga Szabina 2010: Párválasztási stratégiák madaraknál, hüllőknél és kétéltűeknél. (ELTE, Biológia alapszak, BSc)

Boross Nóra 2011: Az oxidatív stressz rátermettséghatása. (ELTE, Biológia alapszak, BSc)

Bády Ferenc 2012: A fali gyík (Podarcis muralis Laurenti, 1768) aktivitása és termoregulációs viselkedése urbanizált és természetközeli élőhelyen. (ELTE, Budapest)

Gál Zoltán 2012: Biológiai inváziók hatása a herpetofaunára. (ELTE, Biológia alapszak, BSc)

Mikó Zsanett 2012: A tollban lévő nanoszerkezetek szerepe a tollszín kialakításában szén- és kék cinegénél. (ELTE, Biológus mesterszak, MSc)

Szász Eszter 2012: Prediktálja-e a hím agressziója a fiókák ivararányát az örvös légykapónál (Ficedula albicollis).(ELTE, Biológus mesterszak, MSc)

Újszegi János 2012: Peptidek és mikrobák szerepe a kitridiomikózis elleni védekezésben. (ELTE, Biológia alapszak, BSc)

Boross Nóra 2013: A hematokrit szezonális mintázat és kapcsolata az egyedi minőséggel örvös légykapónál (ELTE, Biológus mesterszak, MSc)

Kondor Tamás 2013: A haragos sikló természetvédelmi helyzete Magyarországon. (ELTE, Budapest)

Mészáros Boglárka 2013: Parazita-mediált szexuális szelekció. (ELTE, Budapest)

Mészáros Vivien 2013: A hölgyválasz, mint szexuális szelekciós mechanizmus hüllőknél. (ELTE, Budapest)


Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates