Hock Ferenc


Végzettség:
biológia-környezettan szakos középiskolai tanár (2013, ELTE)
Munkakör/beosztás:
PhD hallgató
E-mail:
hockfbioakusztika.hu
Telefon:
(06-20)8289636

Kutatási területek

  • Magyarországi kétéltűek bioakusztikai vizsgálata. Akusztikus fajfelismerés.
  • A sárgahasú unka (Bombina variegata) magyarországi populációinak komparatív bioakusztikája.
  • A pilisi len (Linum dolomiticum) monitorozása.
  • A dunabogádnyi (Len-hegy) vadaskert tájtörténeti vizsgálata és vegetációtérképezése.

Publikációk


Hock, F., Huszty, Cs., Szövényi, G., Vörös, J. (2010). Magyarországi sárgahasú unka-populációk (Bombina variegata) összehasonlító bioakusztikai vizsgálata. Állattani Közlemények 95:191-206.
Hock, F., Tóth, Z. (2007). A dunabogdányi Vadaskert vegetációjának változása 1783 és 2006 között. Tájökológiai Lapok 5:73-89.
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates